هاست لینوکس

هاست لینوکس 50 گیگابایت

سرور ایران
تومان10.000.000 سالانه
 • ارائه کنترل‌پنل cPanel
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس

هاست لینوکس 20 گیگابایت

سرور ایران
تومان5.000.000 سالانه
 • ارائه کنترل‌پنل cPanel
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس

هاست لینوکس 10 گیگابایت

سرور ایران
تومان3.500.000 سالانه
 • ارائه کنترل‌پنل cPanel
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس

هاست لینوکس 5 گیگابایت

سرور ایران
تومان2.200.000 سالانه
 • ارائه کنترل‌پنل cPanel
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس

هاست لینوکس 2 گیگابایت

سرور ایران
تومان0 سالانه
 • ارائه کنترل‌پنل cPanel
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس
 • امکان نصب و ارتقای خودکار وردپرس